Категория архиви: проблеми в детска и тинейджърска възраст

ДИСЛЕКСИЯ

Родителите и учителите знаят в каква степен децата на една и съща възраст се различават не само във вкусовете и темперамента си, а и в придобиването на умения. Някои от тях изглеждат особено затруднени да се равняват по различни показатели … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ПРАКТИКИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

До края на миналия век специалистите по психология на развитието се занимават с влиянието на храненето, обличането и приучаването към чистота върху социалното развитие на детето. Те си задават редица въпроси, често подсказани от фройдистката теория. Дали кърменето е по-добро … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ФОРМИРАНЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ ПРИ ДЕЦАТА

Привързаността при децата се появява обикновено през първите шест месеца след раждането. Най-малките бебета обръщат внимание на всички хора. Постепенно те се научават да ги различават и да предпочитат познатите пред непознатите. Накрая между 6 и 7 месеца, бебетата търсят … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ПРИЯТЕЛСТВОТО

„И в сладостта на приятелството нека има смях и споделена радост. Защото в росата на дребните радости сърцето намира утрото си и с нея то се ободрява.“ Халил Джубран Приятелите заемат специално място в живота ни. Човек не може да … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

СМУЩЕНИЯ ПРИ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ПРИ ДЕЦАТА

Смущенията при четене и писане в детска възраст се наричат легастения. Понятието е въведено през 1916 година, с оглед обозначаване на вродените затруднения при четенето и разграничаването им от аграфията и алексията. И до днес все още не е опозната … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ И КОШМАРИ – 3 част

Обикновено към 7-8 година децата изживяват своите страхове, ако психичното им равновесие не е нарушено. В спокойна обстановка и при съпричастното отношение на родителите развитието на детето преминава през всички естествени стадии на страха, без да излиза от пределите на … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ И КОШМАРИ – 2 част

Втората група страхове е свързана с нуждата от безопасност. Този страх има съвършено различен характер. На детето му е необходимо някой да бъде до него. Аутофобия – така се нарича страхът да останеш сам, но към нея се прибавя страхът … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ И КОШМАРИ – 1 част

Детството е един от най-интересните периоди в живота на човека, и то не само за психолозите. През първите години, когато психиката на детето като гъба попива информацията от обкръжаващия го свят, в неговото подсъзнание се запечатват моменти, които впоследствие могат … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ХИПЕРКЕНЕТИЧНО РАЗСТРОЙСТВО ПРИ ДЕЦАТА /Синдром на хиперактивност/

Разстройството се проявява или става очевидно в предучилищна възраст. Проявява се с една хаотична свръхактивност, която дезорганизира групата, прехвърляне на вниманието от една дейност на друга, подчертана отвлекаемост /слабост на активното внимание/, импулсивност. Разстройството е много често. По различни данни … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |   

ЕНУРЕЗА ПРИ ДЕЦАТА /Нощно напикаване/

Волевият контрол на мускулите сфинктери и детрусори, при правилното развитие и възпитание на децата за създаване на навици за чистота, се установява за дневното задържане окол 1-1 1/2г, за нощното от 2 до 3 години. Когато детето продължава да се … продължение

Публикувано в проблеми в детска и тинейджърска възраст |