ПСИХОПАТИИ – ВИДОВЕ ЛИЧНОСТИ – 1 част

Психопатите представляват абнормни личности, тоест такива които не биха могли да бъдат причислени към една общоприета нормена група. При тях се касае за изразени крайни варианти на човешките характери. Видове личности:

– параноидна личност – тези хора са склонни да тълкуват преживяното и изпитаното от тях като насочено срещу личността им. Те са недоверчиви, лесно раними и водят една нетърпяща поука борба срещу мнимата несправедливост.

– депресивна личност – при нея са  налице песимистично-скептична настройка към живота, вътрешни задръжки, подтиснато настроение, нарушения при общуването. За тези хора съществуването представлява мъчително изживяване, те не очакват за себе си нищо от живота, затворени са в себе си, не осъществяват контакти с другите. Някои от тях обичат да критикуват другите и се радват на чуждото нещастие. В обществото такива личности обикновено остават на заден план, те рядко достигат високо положение в професионалното поприще.

– възбудима /емоционално лабилна/ личност – тук се наблюдават по-изразени афектни реакции при обикновено незначителни поводи, които не съответстват на дразнителите. Такива хора напълно или отчасти не са в състояние да овладяват или преработват афекта. Възбудимостта им е общо повишена. Лесно възбудимите личности нерядко попадат под наказателна отговорност /обида, телесна повреда/, употребата на алкохол допълнително им снема задръжките.

– натраплива /ананкастна/ личност – това са педантични и перфекционистични личности, които във всяко отношение са прекомерно точни и спазват прекалено голям ред. Начинът им на живот е пестелив и постоянен, при обикновено твърдо установени принципи. В професионално отношение такива хора често са ценени за своята точност и преданост, често обаче се проявяват като прекомерно негъвкави и обстоятелствени. При тежки форми, често се наблюдават натрапливи пориви и натрапливости за контрол, подобно на натрапливите неврози.

– хистерична личност – тук се причисляват хора, които се стремят да правят впечатление и проявяват силна склонност към ефектност и демонстративно неестествено поведение. За тях важи следното: повече да изглеждат, отколкото да бъдат. Те привличат вниманието на околните с ефектно представяне, или посредством показно страдание. Към това често се добавя и нестихваща страст към изживявания. Характерна е тенденцията към символизиране, интензивно фантазиране, висока сугестивност. Едновременно с това хистерикът долавя недостатъците на  своята личност. Стремежът да правят впечатление и страстта към изживявания представляват съответни компенсаторни реакции. Често изявленията на тези хора са така приповдигнати и невероятни, че разсмиват околните. Разказите на хистерика, неговите представи за това, което желае, са толкова оживени, че дори самият той си вярва. Но често и неговите събеседници се подвеждат от убедителността, с която той говори. Поради неспособността за изграждането на по-дълбоки и здрави връзки при хистеричните личности, често възникват конфликти в междуличностен план. Причина за това е недостатъчната способност за изживяване на нещата и липсата на способността да обичат въпреки необичайно силната потребност от общуване.

– астенна личност – тези личности бързо се изчерпват и лесно се уморяват, страдат от недостиг на енергия и малка издържливост. Те изпитват психическо и физическо чувство на слабост, без при това да може да бъде намерена някаква връзка с органична причина. Често са налице вегетативна лабилност и нарушения на съня. Вероятно при тези хора се касае за една „заучена“ безпомощност. Астенните личности често показват склонност към депресивни реакции.

– анестезна /безчувствена/ личност -тези хора не са способни да преживяват и чувстват заедно с останалите. Те са пресметливи и безцеремонни, мислят единствено за своето благополучие и се стремят да го постигнат с цената на всякакви средства. Такива хора не са способни да установят междучовешки взаимоотношения и често проявяват склонност към садизъм, перверзно поведение и бруталност. Безчувствените хора не са способни на разкаяние, поради което насилници с подобна характерова структура обикновено стават рецидивисти.

– хипертимна личност – тези хора винаги се чувстват добре, имат повърхностно щастливо-безгрижно основно настроение и показват повишена активност. Те са витални и по такъв начин често обременяват своето обкръжение. При леко изразена степен такива хора са любими събеседници, а в по-силна степен – интимничат, показват постоянно неспокойствие и досадливост, което обикновено става причина да бъдат отбягвани.

– кверулантна личност – тези хора се отличават с особено силна накърнимост на чувството за справедливост, с упоритост и не търпят поука. Борят се за утвърждаването на своята гледна точка. Те могат да бъдат фанатични, твърдоглави, властни и нетърпящи поучение. Лесно се обиждат и реагират чувствено. За тях правото на останалите не означава нищо, за разлика от тяхното. Обикновено слабо се интересуват от материално възмездие, а повече от това, „да получат своето право.“

край на 1 част

 

Публикувано в Други. Постоянна връзка.